Het vuur ontwaakt onze passie en verlicht wat we niet zien
De aarde draagt, koestert en voedt alle levende wezens
Het water zuivert en reinigt, spoelt alles weer schoon
De wind, de grote onzichtbare, zet alles in beweging
Het is schoonheid dat alles verbindt
De mens zoekt schoonheid

De wind is altijd en overal aanwezig en nooit echt te zien of vast te pakken. Toch ervaren we allemaal de zachte aanraking van een zomerbriesje, het bewegen van de bladeren aan de bomen, de door een storm opgezweepte golven van de zee. Soms kan de wind je meedragen naar grote hoogtes en een andere keer smijt ze je ongenadig hard tegen de grond. Het ene moment voel je haar steun in de rug en lijkt alles vanzelf te gaan. Het andere moment lijkt ze je bijna achteruit te blazen en lijkt er geen enkele voortgang te zijn. Hoe je de wind ook ervaart, ze herinnert je eraan om te ademen en ze brengt altijd beweging teweeg.

De wind is in de oude tradities verbonden met het Noorden, met wijsheid en onze rationele geest. Het is ons denken, dat net als de wind niet fysiek aanraakbaar is. Toch is het ons denken dat alles in ons leven vasthoudt of juist in beweging zet. Het Noorden bestaat echter niet zonder alle andere windrichtingen van het medicijnwiel. Net zoals je gedachten niet bestaan zonder emoties, je fysieke werkelijkheid of je spiritualiteit. In onze coaching en ceremonies streven we altijd naar een balans, een harmonie, tussen alle windrichtingen. We zoeken naar een harmonie in je fysieke werkelijkheid, emoties, denken en je spiritualiteit. Wanneer je deze harmonie vergroot, dan zal je innerlijke balans en het ervaren van schoonheid in je leven ook sterker worden.

Onze gedachten waaieren als zaadjes op de wind uit over de wereld om ons heen. Tot ze op een vruchtbare plek op de aarde neervallen om uiteindelijk weer te kunnen uitgroeien tot iets nieuws.  Wij weten vaak niet tot waar onze gedachten en acties zijn meegevoerd door de wind en waar ze tot een nieuwe bloem zijn uitgegroeid. Wat we wel weten is dat in ieder zaadje een beeld van de oorspronkelijke kern zit opgeslagen. Als Winddanser zijn we een plek om te kijken naar je eigen gedachtenwereld, de verschillende percepties die in je leven. We gaan op zoek naar je kern, om vervolgens van hieruit te kijken wat je wilt veranderen in je leven. We kijken welke wegen (oude of nieuwe) je moet bewandelen om deze ware kern te voeden en te versterken. 

Wees bereid om op een nieuwe manier met je innerlijke wereld en de wereld om je heen te dansen.

Waarvoor kun je bij Winddanser terecht?

Coaching
Vrouwencirkels
Boeken

© Winddanser 2019, alle rechten voorbehouden.