In 2008 werd Aris door zijn “spirituele grootvader” Hyemeyohsts Storm gevraagd om zijn biografie Lightningbolt naar het Nederlands te vertalen. Geen eenvoudige taak, gezien de dikte van het boek en het feit dat het om diepgaande filosofie gaat. Een uitdaging die echter in dankbaarheid werd aanvaard en aangegaan. Hiermee begon een diepgaande persoonlijke ontwikkelingstocht voor Aris. 

Gaandeweg de tocht hebben wij een eigen uitgeverij opgericht onder de naam Wehomah Productions om de boeken van Storm en Aris en soms ook andere boeken een thuis te geven. Voor deze andere schrijvers geldt dat zij inmiddels zijn uitgevlogen naar andere uitgevers. Inmiddels heeft Aris meerdere boeken vertaald en twee “eigen” boeken geschreven. 

Van oudsher werd kennis overgedragen door het vertellen van verhalen. Wij willen dit gebruik graag in ere herstellen en daarom hebben wij van drie van onze boeken een luisterboek versie gemaakt. Deze zijn te koop via bijvoorbeeld bol.com, storytel of luisterrijk.nl, maar ook te huur via de luisterbieb.nl.

Wij vinden het belangrijk is dat je als persoon niet meer neemt en gebruikt dan je nodig hebt. Onze paperbacks worden daarom op bestelling gedrukt. We maken hiervoor gebruik van de diensten van Scanlaser. We kunnen daardoor een zeer hoogwaardig product aan onze lezers aanbieden. Bovendien heeft geen enkele boom onnodig het leven geven voor onze boeken. De gemiddelde afhandeling van uw bestelling zal daardoor ongeveer een week zijn.

Onze schrijvers

Aris van Velden

Aris is geboren in 1975. Na het voltooien van zijn VWO heeft hij in Enschede gewoond en gestudeerd aan de Universiteit Twente. Tijdens zijn studietijd raakte Aris steeds meer geïnteresseerd in het esoterische en de levensbeschouwing van de natuurvolken en het verre oosten. Na de afronding van de studies Toegepaste Communicatiewetenschap en Bestuurskunde is hij zich steeds meer gaan verdiepen in wat de mens beweegt in het Leven en de vele verschillende filosofieën hierover. 

In de afgelopen twintig jaar heeft hij zich verdiept in vele levensfilosofieën, zoals het sjamanisme (Native American en Keltisch), kabbala en oosterse filosofie (o.a. zen boeddhisme).Tijdens zijn zoektocht heeft Aris ervaren dat er veel meer tussen hemel en aarde is, dan dat wij met onze ratio kunnen bevatten en verklaren en dat we alleen verder kunnen groeien als mens wanneer we in een relatieve balans zijn. Voor Aris is het middel hiervoor het Medicijn Wiel, een zeer oude en holistische benadering van het Leven. Door het gebruiken van het medicijnwiel is hij steeds meer gaan ervaren hoe alles daadwerkelijk met elkaar verbonden is en dat door het ontkennen van een deel van je Zijn, je in feite je gehele Zelf ontkent.

Boeken geschreven door Aris

Hyemeyohsts Storm

Hyemeyohsts “Wolf” Storm is geboren en opgegroeid op het reservaat. Als een Duitse en Cheyenne/Crow “breed” (van gemengd bloed) hoorde hij er voor zowel de volbloed indianen als de blanken niet bij. Bovendien blijven de Storm jongens al op hele jonge leeftijd alleen achter met hun moeder. Dit maakte de toch al niet florissante situatie nog moeilijker voor het gezin.

De grote liefde van zijn moeder voor haar kinderen en de lessen van de krachtige Medicijn Chief en zijn lerares Estcheemah zorgden er uiteindelijk voor dat Wolf in staat was om zijn uitzichtloze situatie om te draaien en een strijder in de strijd tegen de onwetendheid van de mensheid en een gepassioneerde ambassadeur van onze moeder aarde werd.

Voor meer dan vier decennia wijdt Wolf zijn leven, samen met zijn vrouw Swan, aan het verspreiden en onderwijzen van de leringen van de Zero Chiefs/Flower Soldiers en de Medicijn Wielen over de wereld. In alles wat hij doet brengt hij zijn liefde voor Moeder en Vader Leven en hun Schoonheid tot uiting. Wolf onderwijst in zijn seminars en boeken over de Schoonheid van het Leven, Zelf verantwoordelijkheid, Zelf discipline en de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen.

Boeken Hyemeyohsts Storm

© Winddanser 2019, alle rechten voorbehouden.