Coaching

De rode draad in het coachen van mensen en is voor ons autonomie, zelfverantwoordelijkheid en zelfwaardering. Ware persoonlijke groei kan alleen ontstaan wanneer deze voortkomt uit en gevoed wordt door de in de persoon aanwezige kracht. Soms is deze innerlijke kracht echter nog moeilijk te ervaren door grote of kleine traumatische ervaringen, momenten waarop je zelfvertrouwen een knak heeft gekregen. Om deze momenten te vinden en te helen maken wij gebruik van verschillende technieken, zoals de medicijnwielen, familieopstellingen, NLP, Reiki, trancereizen, meditatie of een ceremonie.

Het allerbelangrijkste voor een goed coachingsproces is wederzijds vertrouwen.

Echte blijvende verandering kost tijd. Groei heeft tijd en aandacht nodig. Groei heeft onderhoud nodig. Wij helpen je om de juiste omstandigheden te creëren voor jouw groei. Een plek waar tijd en aandacht voor jouw ontwikkeling is. 

Onze filosofie

We leven tegenwoordig in een hectische wereld, waarin we als mens en organisatie vaak onder druk staan om te presteren. We zijn onderweg om groter, sterker en beter te worden. We bevinden ons in een race naar de top. Maar naar de top van wat? Is de race waarin jij zit nog wel de race waarin je wilt zijn? Welke input heeft het succesvol volbrengen van je race nodig? 

Echte en blijvende verandering vereist een verandering tot in de kern. We hebben het hier over een transmutatie van jezelf. Waarbij we met elkaar opzoek gaan naar het diepst liggende zaadje dat veranderd moet worden, wat zit er in je DNA als mens of organisatie wat je niet langer dient en mag worden losgelaten om plaats te maken voor iets nieuws. In onze westerse wereld leven we meestal in piramidevormige organisaties. Organisaties waar we vooral contact hebben met wat er precies boven, onder en naast ons is. Organisaties waarin iedereen ernaar streeft om een stapje hoger in de piramide te komen. Wij gaan uit van een cirkel als samenwerkingsvorm. De cirkel is de meest voorkomende vorm in de natuur, sterker nog, het is de bouwsteen van alles in de wereld. De aarde is rond, de cellen van een lichaam zijn rond, de zon is een bol, et cetera. Bovendien is de cirkel de enige vorm waarbinnen alle andere vormen kunnen worden getekend, waarbij ze precies de rand raken, maar er nooit buiten komen. Zonder de nul (ook een cirkel), zou de hele wiskunde niet bestaan, zou er geen equilibrium in de wereld zijn. Zonder nul/nulpunt zouden we niks in de wereld kunnen classificeren, zijn plek kunnen geven. 

De cirkel maakt geen onderscheid in belangrijk of minder belangrijk. Alles is onderdeel van hetzelfde geheel. Wanneer er iets verandert, dan verandert uiteindelijk het geheel ten gevolge hiervan. Ieder onderdeel is even belangrijk voor het voortbestaan van het geheel. Hoewel alles gelijkwaardig is, wil dat niet zeggen dat alles gelijk is. Alles is namelijk uniek op zijn eigen manier.  Iedere positie op de cirkel brengt een eigen unieke kijk en beleving met zich mee. 

Of het nu gaat over de verschillende gezichtspunten binnen een groep of binnen een individu, Winddanser streeft er naar om recht te doen aan ieder gezichtspunt en harmonie ertussen. 

Coaching per Skype of FaceTime

Je hebt behoefte aan persoonlijke coaching, of je wilt meer leren over de medicijnwielen. Je hebt alleen geen tijd om naar ons in Drenthe te komen. Geen probleem, want wij geven ook op afspraak les via Skype of FaceTime. Wanneer het prettiger is om Engels te spreken, dan zal alles in het Engels gaan.  

Ik wil graag een afspraak maken

© Winddanser 2019, alle rechten voorbehouden.