Comadre

Het begrip Comadre, zoals gebruikt door Clarissa Pinkola Estés in haar boek De dansende grootmoeders is het uitgangspunt en de bedding voor de vrouwencirkels. Comadre komt uit het Spaans en betekent ‘ik ben jouw moeder en tegelijkertijd ben jij mijn moeder’. Het is een woord dat de nauwe relatie beschrijft tussen vrouwen die over elkaar waken, naar elkaar luisteren en elkaar onderwijzen op manieren waar de ziel altijd bij betrokken wordt en soms rechtstreeks wordt aangesproken.

Met de vrouwencirkels wil ik een veilige ruimte bieden aan vrouwen om zichzelf te kunnen zijn en met elkaar te delen. Wanneer we als vrouwen onze ervaringen en kennis met elkaar delen kunnen we onszelf helpen om een vrouw van kracht te worden. Het deelnemen aan de cirkels zal je zelfvertrouwen vergroten, waardoor je ook in staat zult zijn om anders te reageren op de wereld om je heen.

Jij kunt weer meer in het centrum van je eigen cirkel van kracht gaan staan!

Ik wil me graag aanmelden

© Winddanser 2019, alle rechten voorbehouden.