Het Pad van Schoonheid

Als bewandelaar van de Medicijnweg of het Pad van Schoonheid streef je naar het versterken en bevorderen van de harmonie en de schoonheid in het Leven. De Medicijnweg is net als het Leven en sluit niets of niemand uit. We zijn allemaal kinderen van het Leven en we hebben ieder onze eigen unieke relatie ermee. Er is niet één weg, er zijn de vele wegen van alle individuen.

De Medicijnweg is er een van verbondenheid. Binnen deze verbondenheid, ook met alle andere levende wezens op deze aarde, is ieder mens echter wel Zelf verantwoordelijk voor haar of zijn gedrag en beslissingen. Centraal in het zoeken naar harmonie en naar antwoorden op de vragen en uitdagingen die het Leven ons geeft, staan de Leringen van het Medicijnwiel. 

Het medicijnwiel

Het Medicijnwiel dat wij gebruiken is afkomstig van de Zero Chiefs. Het Medicijnwiel is een Spiegel van het Universum, een Spiegel van het Leven. Alles heeft een eigen plek op het Wiel, alles is verbonden. Wanneer je het Leven begint te ervaren vanuit het Medicijnwiel dan begin je te ervaren dat alles verbonden is. Je begint je te realiseren dat alles verandert wanneer er een klein onderdeeltje verdwijnt. 

Ook in onze innerlijke wereld bestaan er vele verschillende perspectieven waarop wij met problemen kunnen omgaan. We kunnen kijken vanuit het grote perspectief, vanuit introspectie, vanuit onze emoties of vanuit ons verstand. Hoe waardevol ieder perspectief ook is, ze zijn stuk voor stuk ook beperkt in wat ze ons laten zien en ervaren. Pas wanneer we alle perspectieven hebben doorlopen zullen we een compleet beeld van de werkelijkheid hebben. Zelfs dan zal het beeld al weer incompleet zijn. Het is alweer incompleet, omdat de ervaringen van de andere posities op het Wiel ons beeld zullen veranderen, wanneer we weer op een plek staan die we al eens eerder hadden bezocht.

© Winddanser 2019, alle rechten voorbehouden.